Prečítané: 483x

„Reštaurovanie a trvalé premiestnenie Pomníka Jozefa II. z Cintorína sv. Anny v Bardejove, č. ÚZPF 1794/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Dátum podania:  08.01.2015
Doba realizácie: 05/2015 - 12/2015
Obsah projektu:
Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Pomníka Jozefa II. – návšteva a  jeho trvalé premiestnenie zo súčasného areálu Cintorína sv. Anny na verejné priestranstvo dostupné širokej verejnosti.
Aktivity: - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, demontáž a montáž, - dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 6 180,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 871,00 €
Celkové skutočné náklady: 4 320,00 €
z toho dotácia: 4 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“