Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Béla Kéler - /ne/ zabudnutý hudobný skladateľ“
Program Ministerstva kultúry SR: 4. Umenie, 4.2 Hudba
Podprogram: 4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
Dátum podania: 27.11.2014
Doba realizácie: 05/2015 - 09/2015
Obsah projektu:    
Zachovať a zabezpečiť trvalú udržateľnosť hudobného odkazu bardejovského rodáka, hudobného skladateľa Bélu Kélera. Pre rok 2015 sú pripravené nové notové partitúry pre bratislavský orchester The Classical Music Maniacs v alternatíve so Štátnou filharmóniou Košice. Šesť koncertov sa uskutoční postupne v exteriéry mesta Bardejov (Promenádny park, Radničné námestie, starobylá Radnica a v reprezentačných priestoroch liečebného domu Astória).
Celkové predpokladané náklady: 15 200,00 €
z toho požadovaná dotácia: 9 500,00 €
Celkové skutočné náklady: 2760,00 €
z toho dotácia: 2 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám