Prečítané: 379x

„Reštaurovanie Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov – Dlhá Lúka, II. etapa, č. ÚZPF 171/0“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.
Dátum podania: 21.01.2013
Doba realizácie: 08/2013 - 12/2013
Obsah projektu:     
Pokračovanie obnovy Pomníka Serédi Gašpara v k. ú.  Bardejov - Dlhá Lúka, postaveného v pol. 16 st.: - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 11 436,00 €
z toho požadovaná dotácia: 10 856,00 €
Celkové skutočné náklady: 8 580,00 €
z toho dotácia: 8 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“