Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Konferencia a výstava Bardkontakt 2013 - ochrana pamiatkového fondu“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
Dátum podania: 16.01.2013
Doba realizácie: 08/2013
Obsah projektu:     
1. Konferencia "Bardkontakt 2013" s medzinárodnou účasťou, s hlavnou témou: Meštiansky dom – obnova a ochrana (Problematika obnovy a ochrany meštianskeho domu v historických jadrách miest – od urbanisticko-architektonickej problematiky až po detail).  
 2. Výstava "Bardkontakt 2013" – výstava materiálov, technológií a služieb pri obnove objektov v pamiatkových lokalitách reprezentujúcich danú problematiku, spojenú s výstavou fotografií.
Celkové predpokladané náklady: 20 095,00 €
z toho požadovaná dotácia: 19 085,00 €
Celkové skutočné náklady: 10 275,75 €
z toho dotácia: 8 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

27 sep 2022
19:00 - 21:00
PONTES - 22. Medzinárodný festival
04 okt 2022
17:00 - 22:00
NESKORO VEČER
06 okt 2022
08:00 - 17:00
SYNAPSIE

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám