Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Béla Kéler - /ne/ zabudnutý hudobný skladateľ“
Program Ministerstva kultúry SR: 4. Umenie, 4.2 Hudba
Podprogram: 4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
Dátum podania: 03.12.2012
Doba realizácie: 03/2013 - 09/2013
Obsah projektu:     
Oživiť osobnosť bardejovského rodáka, hudobného skladateľa európskeho významu, Bélu Kélera. Po naštudovaní nových partitúr Košickou štátnou filharmóniou a Prešovským salónnym orchestrom odprezentovanie diel na IV. Ročníku Kultúrneho leta Bélu Kélera- striedavo v Bardejove na Radničnom námestí a v Promenádnom parku pri Fontáne a v Bardejovských Kúpeľoch v reprezentačných priestoroch liečebného domu Astória.
Celkové predpokladané náklady: 15 200,00 €
z toho požadovaná dotácia: 9 500,00 €
Celkové skutočné náklady: 3 051,70 €
z toho dotácia:  1 500,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám