Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Obnova Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov - Dlhá Lúka, č.ÚZPF 171/0“
Program: Prešovský samosprávny kraj- Poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008
Program č. 2. Kultúra
Opatrenie č. 2.1. Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce
Dátum podania: 26.03.2012
Doba realizácie: 07/2012 - 11/2012
Obsah projektu:
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, reštaurovanie kultúrnej pamiatky, dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 12 240,00 €
z toho požadovaná dotácia:  5 000,00 €
Celkové skutočné  náklady: 3 440,00 €
z toho dotácia: 2 000,00 €
„Projekt finančne podporilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja“

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám