Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Reštaurovanie kamenného reliéfu na atike Meštianskeho domu č. 16 v Bardejove, č.ÚZPF 1693/0“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 19.12.2011
Doba realizácie: 07/2012 - 11/2012
Obsah projektu:
a) Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie (480,00 €)
b) Reštaurovanie kamenného reliéfu (3 276,00 €)
c) Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (216,00 €)
Celkové predpokladané náklady: 3 972,00 €
z toho požadovaná dotácia: 3 773,00 €
Celkové skutočné  náklady: 3 972,00 €
z toho dotácia:  3 773,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

27 sep 2022
19:00 - 21:00
PONTES - 22. Medzinárodný festival
04 okt 2022
17:00 - 22:00
NESKORO VEČER
06 okt 2022
08:00 - 17:00
SYNAPSIE

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám