Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Židovské suburbium v Bardejove – projektová dokumentácia obnovy“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram:1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Žiadateľ: ÚZ ŽNO v Bratislave, Mesto Bardejov vystupuje v projekte ako partner.
Dátum podania:  15.02.2007
Doba realizácie: 08/2007 - 12/2007
Obsah projektu:     
Realizáciou plánovaných aktivít projektu pre obnovu komplexu Židovského suburbia (archeologický výskum, reštaurátorsky sondážno - overovací výskum vrátane inventarizácie prvkov, geodetické zameranie pozemku a inžinierskych sietí, zameranie stavebných objektov a vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie) vytvoriť podmienky pripravenosti následnej investičnej realizácie aj s  využitím prostriedkov z ERDF.
Celkové predpokladané náklady: 3 008 700,00 Sk (99 870,54 €)
z toho požadovaná dotácia: 2 300 000,00 Sk (76 346,01 €)
Celkové skutočné  náklady: 465 000,00 Sk (15 435,17 €)
z toho dotácia:    200 000,00 Sk (6 638,78 €)
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám