Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Židovské suburbium v Bardejove – projektová dokumentácia obnovy“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram:1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Žiadateľ: ÚZ ŽNO v Bratislave, Mesto Bardejov vystupuje v projekte ako partner.
Dátum podania:  15.02.2007
Doba realizácie: 08/2007 - 12/2007
Obsah projektu:     
Realizáciou plánovaných aktivít projektu pre obnovu komplexu Židovského suburbia (archeologický výskum, reštaurátorsky sondážno - overovací výskum vrátane inventarizácie prvkov, geodetické zameranie pozemku a inžinierskych sietí, zameranie stavebných objektov a vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie) vytvoriť podmienky pripravenosti následnej investičnej realizácie aj s  využitím prostriedkov z ERDF.
Celkové predpokladané náklady: 3 008 700,00 Sk (99 870,54 €)
z toho požadovaná dotácia: 2 300 000,00 Sk (76 346,01 €)
Celkové skutočné  náklady: 465 000,00 Sk (15 435,17 €)
z toho dotácia:    200 000,00 Sk (6 638,78 €)
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám