Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Rekonštrukcia mestského opevnenia dostavbou  hradobného múru v meste Bardejov“
Program Ministerstva kultúry SR: Ochrana pamiatkového fondu - Obnovme si svoj dom
Dátum podania:  21.03.2006
Doba realizácie: 05/2006 - 11/2006
Obsah projektu:    
Obnova národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod č. Vs 1665, oporného múru – zbytkov okolo historického jadra mesta jeho dostavbou na pôvodných základoch, ktorý pôjde súbežne s priľahlou uličkou Na hradbách. Projekt rieši rekonštrukciu mestského opevnenia v dvoch samostatných úsekoch – prvý v dĺžke 81 m a druhý úsek v dĺžke 167,6 m.
Celkové predpokladané náklady: 8 296 775,00 Sk (275 402,48 €)
z toho požadovaná dotácia: 7 346 348,00 Sk (243 854,08 €)
Celkové skutočné  náklady: 8 288 229,87 Sk  (275 118,83 €)
z toho dotácia (dar SPP, a.s.):  7 000 000,00 Sk  (232 357,43 €)
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám