Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Reštaurovanie klenieb v Kláštore františkánov v Bardejove“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 31.12.2021
Doba realizácie: 05/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Zámerom projektu je reštaurovanie dvoch miestností východného krídla Kláštora františkánov v Bardejove, kde sa zachovala pôvodná výmaľba z 19. stor.
Cieľom reštaurovania je záchrana historických vrstiev a ich korektná a zmysluplná prezentácia s dôrazom na sprístupnenie ich historickej a výtvarnej hodnoty.
Výsledkom bude prezentácia zreštaurovaných klenieb miestností v súlade s ich pamiatkovou hodnotou.
Celkové predpokladané náklady: 33 480,00 €
z toho požadovaná dotácia: 31 480,00 €
Schválená dotácia: 30 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám