Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva pre región“
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok
Dátum podania: 31.03.2022
Doba realizácie:  06/2022 – 12/2022
Obsah projektu:
Stavebná úprava národnej kultúrnej pamiatky Pamätníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP v Bardejove. Projekt nadväzuje na 1. etapu z roku 2021, kedy bola vymenená dlažba z tmavého kameňa v priestore plastiky a pietneho miesta. Návrh úpravy pomníka spočíva v zväčšení dláždenej plochy a terénnych schodov, výmeny existujúcej kamennej dlažby po bočných stranách plochy pietneho miesta s vložením rámp pre vstup imobilných na pietnu plochu. Existujúci múr obložený prírodným kameňom bude obložený korténovým plechom s menami padlých resp. aj účastníkov odboja v 2. svetovej vojne.
Celkové predpokladané náklady: 96 587,15 €
z toho požadovaná dotácia: 50 000,00 €
Schválená dotácia: 50 000,00 €

Logo PSK

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám