Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Oprávnený občan, ktorý sa v deň konania referenda nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname oprávnených občanov je zapísaný, môže požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu podáva oprávnený občan mestu osobne, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (podpis splnomocnenej osoby nemusí byť overený).

 

Žiadosť môže byť podaná aj e-mailovou poštou (žiadateľ o vydanie hlasovacieho preukazu nemusí mať elektronický podpis) a faxovou poštou.

 

Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu do 16. 9. 2010 na MsÚ Bardejov, prízemie, kancelária č. 2 – podateľňa, počas úradných hodín.

Adresa: MsÚ Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
E-mail: kurimska@bardejov.sk, knapova@bardejov.sk
Fax: 054/472 24 76

 

Mesto Bardejov vydá oprávnenému občanovi na jeho žiadosť hlasovací preukaz v deň podania žiadosti. V prípade, ak oprávnený občan požiada o doručenie hlasovacieho preukazu prostredníctvom pošty, mesto mu ho zašle doporučene.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám