Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

späť

Správy o činnosti MsP

Správa o činnosti MsP za rok:

pdf 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Monitorovací kamerový systém

Monitorovací kamerový systém bol zriadený za účelom eliminácie páchania priestupkov a trestných činov nepretržitým monitorovaním vybraných lokalít mestskej pamiatkovej rezervácie a vybraných lokalít mesta. Účelom systému je v monitorovaných lokalitách zabezpečiť, aktívnou monitorovacou činnosťou operátora, nepretržitý dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou, v širokom zábere verejného priestranstva, čo nie je možné zabezpečiť len fyzickou prítomnosťou príslušníkov mestskej polície. V spojení s propagáciou jeho praktického významu a využitia, preventívne pôsobiť na vedomie obyvateľov a návštevníkov mesta s cieľom predchádzať páchaniu priestupkov a trestných činov súvisiacich s poškodzovaním majetku mesta a občanov, pamiatok, ohrozenia občanov a návštevníkov mesta na zdraví a podobne. Čo je významným prvkom pri napĺňaní nášho cieľa komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta, ale aj majetku mestských a štátnych inštitúcií, podnikateľských investícií so zameraním na dosiahnutie zvýšenia ochrany pamiatok historického centra mesta Bardejov ako aj ďalších vytipovaných lokalít.

Umiestnenie kamier mestského kamerového systému:

 • kamera č. 1 - umiestnenie: objekt obchodného centra Mladosť, križovatka Radničné námestie / ul. Poštová
 • kamera č. 2 - umiestnenie: objekt Šarišského múzea, križovatka Radničné námestie / ul. Rhodyho
 • kamera č. 3 - umiestnenie: objekt Štatistického úradu SR, križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. M. V. Miškovského / ul. Kláštorská
 • kamera č. 4 - umiestnenie: objekt Colnice, ul. M. V. Miškovského
 • kamera č. 5 - umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Partizánska 11, okružná križovatka ul. Partizánska / ul. Mlynská
 • kamera č. 6 - umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Dlhý rad 3718, križovatka ul. Dlhý rad / ul. Štefánikova
 • kamera č. 7 - umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Dlhý rad 22, križovatka ul. Dlhý rad / ul. Jiráskova
 • kamera č. 8 - umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Dlhý rad 2561, križovatka ul. Dlhý rad / ul. Slovenská / Krátky rad
 • kamera č. 9 - umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia v parku Emila Korbu, vstup z Radničného námestia
 • kamera č. 10 - umiestnenie: objekt Pamätníka holokaustu, ul. Dlhý rad
 • kamera č. 11 - umiestnenie: objekt zimného štadiónu BŠK na ul. Kutuzovova
 • kamera č. 12 - umiestnenie: objekt VII. ZŠ Vinbarg (telocvičňa) na ul. J. Grešáka
 • kamera č. 13 - umiestnenie: bytový dom Námestie arm. gen. L. Svobodu 21

Kamera č. 1
Typ:
IP PTZ
Dosah: Radničné námestie – ul. Poštová – ul. Hviezdoslavova – park Emila Korbu (vstup z Radničného námestia) – križovatka ul. Poštová / ul. Stöcklova – križovatka Radničné námestie / ul. Veterná – križovatka Radničné námestie / ul. Rhódyho / ul. Františkánov – križovatka Radničné námestie / ul. Hviezdoslavova – križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. Kláštorská – križovatka Radničné námestie / ul. Na hradbách – križovatka Radničné námestie / ul. Dlhý rad
MKS kamery screenshots mladosť

Kamera č. 2
Typ:
 IP PTZ
Dosah: Radničné námestie – ul. Rhódyho – ul. Františkánov – ul. Veterná – križovatka ul. Rhódyho / ul. Na hradbách – okružná križovatka ul. Rhódyho / ul. Šiancova / ul. Kpt. Nálepku / ul. Jiráskova – križovatka Radničné námestie / ul. Rhódyho / ul. Františkánov – križovatka ul. Františkánov / ul. Kláštorská – križovatka Radničné námestie / ul. Hviezdoslavova – križovatka Radničné námestie / ul. Poštová – križovatka Radničné námestie / ul. Veterná
MKS kamery screenshots ikony

Kamera č. 3
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. Hviezdoslavova – ul. Kláštorská – ul. M. V. Miškovského – vstupné schodište do Promenádneho parku – vstup do parku Emila Korbu a Uličky Johna Lennona z ul. M. V. Miškovského – križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. Kláštorská / ul. M. V. Miškovského – okružná križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. Jiráskova / ul. Pod papierňou – križovatka Hviezdoslavova / ul. M. V. Miškovského – križovatka ul. Františkánov / ul. Kláštorská – križovatka Radničné námestie / ul. Hviezdoslavova
MKS kamery screenshots archív

Kamera č. 4
Typ:
 IP PTZ
Dosah: Promenádny park s detským ihriskom – ul. M. V. Miškovského – ul. Jiráskova – ul. Dlhý rad – vstupné schodište do Promenádneho parku – vstup do parku Emila Korbu z ul. M. V. Miškovského – križovatka ul. Jiráskova / ul. Dlhý rad

Kamera č. 5
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. Partizánska – ul. Mlynská – parkovisko Bocian komplex – okružná križovatka ul. Partizánska / ul. Mlynská  – okružná križovatka ul. Partizánska / ul. Hviezdoslavova / ul. Jiráskova – križovatka ul. Mlynská / ul. Dlhý rad

Kamera č. 6
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. Dlhý rad – ul. Štefánikova – parkoviská pri ŠH Mier – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Jiráskova  – križovatka ul. Dlhý rad / námestie SNP – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Štefánikova – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Mlynská

Kamera č. 7
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. Dlhý rad – ul. Jiráskova – námestie SNP – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Jiráskova – križovatka ul. Dlhý rad / námestie SNP – okružná križovatka ul. Jiráskova / ul. Hviezdoslavova / ul. Partizánska
MKS kamery screenshots dlhý rad 22

Kamera č. 8
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. Dlhý rad – ul. Krátky rad – ul. Slovenská – parkovisko OD Centrum – severovýchodný barbakán – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Slovenská / ul. Krátky rad – križovatka ul. Krátky rad / ul. Pod Kalváriou – križovatka ul. Krátky rad / ul. Krátky riadok – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Kellerova / Radničné námestie (čiastočne) – križovatka ul. Slovenská / ul. Nový sad (čiastočne)
MKS kamery screenshots od centrum 

Kamera č. 9
Typ:
 IP Statická (3x objektív)
Dosah: park Emila Korbu – Ulička Johna Lennona – vstup na Radničné námestie

Kamera č. 10
Typ:
 IP Statická 3x
Dosah: Pamätník holokaustu (vnútorná časť a vonkajší múr) – parkovisko pred Pamätníkom holokaustu
MKS kamery screenshots pamätník holokaustu

Kamera č. 11
Typ:
 IP PTZ
Dosah: Dosah: ul. Kutuzovova – ul. Toplianská – parkovisko zimný štadión BŠK – most cez rieku Topľa (Oroszová lávka) – terénne schodište na sídlisko Vinbarg (Dubovka)
MKS kamery screenshots zimný štadión

Kamera č. 12
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. J. Grešáka – multifunkčné ihrisko na ul. J. Grešáka – zastávka MHD na ul. J. Grešáka
MKS kamery screenshots vinbarg telocvicna

Kamera č. 13
Typ:
 IP PTZ
Dosah: detské ihrisko Námestie arm. gen. L. Svobodu – ul. Laca Novomeského (čiastočne)

Ochrana objektov

Mestská polícia v rámci základných úloh v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, Organizačného poriadku Mestskej polície Bardejov schváleného MsZ, a zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, vykonáva plnenie špeciálnych úloh, pri ktorých sa používa vozidlo s právom prednostnej jazdy. V zmysle týchto právnych predpisov vykonáva Mestská polícia Bardejov ochranu objektov fyzických a právnických osôb na území mesta chránených elektronickým zabezpečovacím systémom s napojením na pult centrálnej ochrany (PCO) na MsP - Bardejov.

Bližšie informácie o podmienkach pripojenia v pracovných dňoch na tel. č. 488 26 65 - 66

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám