Prečítané: 4716x

V úvode jarmočného týždňa 21. 8. – 22. 8. 2017 sa už tradične na Mestskom úrade v Bardejove stretli odborníci na jubilejnom 25. ročníku vedeckej konferencie Bardkontakt 2017, ktorá je zameraná na problematiku pamiatkovej starostlivosti.    

Pri tejto príležitosti primátor mesta odovzdal aj ocenenia zástupcom inštitúcií, ako aj zástupcom mesta Bardejov, ktorí sa zaslúžili o vysokú odbornú úroveň a organizáciu tejto výnimočnej akcie od jej vzniku až po súčasnosť.

Hlavnou témou vedeckej konferencie bola tento rok téma „Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov“. Vedeckej konferecie sa zúčastnilo počas dvoch dní viac ako 100 účastníkov, medzi ktorými boli aj prednášatelia z Poľska, Česka a Ukrajiny.

V rámci programu konferencie absolvovali jej účastníci aj zaujímavú exkurziu - obhliadku dreveného kostolíka v Hervartove.