Prečítané: 3519x

               Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957, spravidla každý tretí utorok v mesiaci máj pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej organizácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších  a nenahraditeľných zložiek  plnohodnotnej ľudskej výživy. Práve tento rok si Deň mlieka  pripomíname už 62 rokov.

Hlavnou prioritou tohto dňa je poukázať na dôležitosť mlieka pre naše zdravie a zdravie našich detí. V  tomto roku v ŠJ pri ZŠ Wolkerova 10 v Bardejove sme si tento deň pripomenuli 21.mája a prispôsobili tomu aj jedálny lístok.

Cieľom tohto dňa bolo poukázať a vyzdvihnúť výživovú hodnotu mlieka, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať deti  k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

Verím, že jedlo, ktoré pani kuchárky v tento deň pripravili chutilo a mlieko a mliečne výrobky zaradíme do svojho každodenného jedálneho lístka.

    SAM 1420            SAM 1423

  

                                                                                                    Anna Petnuchová

                                                                                           vedúca ŠJ pri ZŠ Wolkerova

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová, Ing.,2019-05-24,9:55,lubomira.arendasova@bardejov.sk