Prečítané: 2610x

              Vážené pani učiteľky,

              Vážení páni učitelia,

             pri príležitosti Vášho dnešného sviatku Dňa učiteľov Vám prajem všetko najlepšie a ďakujem za všetko čo robíte pre výchovu a vzdelávanie našej mladej generácie, ktorá bude vytvárať podobu a obraz našej budúcnosti.

Aj preto tvrdím, že Vaše zodpovedné povolanie je viac poslaním ako zamestnaním. Ukazuje sa to aj v týchto mimoriadnych časoch, kedy musíte vyučovať formou dištančného vzdelávania , s ktorým na jednej strane nemáme veľa skúseností, ale ako sa ukazuje je i mimoriadne náročné aj z časového hľadiska pre Vás učiteľov, žiakov , ale napokon i rodičov.

              Prajem Vám v týchto dňoch veľa trpezlivosti, mimoriadnu dávku kreativity, ale najmä pevné zdravie, veľa šťastia, osobných a pracovných úspechov. Spoločne všetko zvládneme.

                                                                                                                             Boris Hanuščak

                                                                                                                 primátor mesta

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-03-28, 12:57, marek.duleba@bardejov.sk