Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Dnes (20. mája 2021) sa formou videokonferencie konalo XX.-te, tentokrá mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru v Bardejove. Po úvodnej prezentácii 24-och prítomných poslancov a po procedurálnych bodoch poslanci bez rozpravy schválili Návrh nakladania s majetkom mesta a v rámci neho zverenie ukončenej investičnej akcie do správy Základnej školy Bartolomeja Krpelca,

Bardejov „Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov“, zverenie ukončenej investičnej akcie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov „Úpravy vnútorných priestorov budovy Okresného úradu Bardejov“, zverenie ukončenej investičnej akcie do správy Základnej škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov „Stavebné úpravy priestorov plavárne ZŠ Vinbarg“.

V ďalšom poslanci schválili žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekty „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba (celkové oprávnené výdavky: 1 263 583,42 €, požadovaná výška NFP: 1 200 404,25 €, spolufinancovanie: 63 179,18 €), „Regenerácia vnútroblokových priestorov sídlisko Vinbarg-2.etapa (celkové oprávnené výdavky: 1 031 105,13 €, požadovaná výška NFP: 979 549,88 €, spolufinancovanie: 51 555,26 €), ako aj pre projekt „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta-3.etapa“ (celkové oprávnené náklady: 349 789,84 €, požadovaná výška NFP: 332 300,35 €, spolufinancovanie: 17 489,49 €).

Po krátkej rozprave bol poslancami schválený aj Návrh na zmenu plánu investičných akcií spoločnosti BARDTERM, s,r,o. na tento rok a taktiež Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove: ten sa týkal najmä spôsobu fungovania orgánov mesta v súvislosti s mimoriadnymi situáciami, akými sú -  (boli a zrejme aj budú)  - napríklad ochorenie COVID-19.        

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-05-20, 13:52  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám