Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Mesto Bardejov v roku 2011 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.  Dôvodom pre schválenie nového nariadenia bolo prijatie  zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

        Prax ukázala, že VZN č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch po jeden a pol roku platnosti je potrebné novelizovať. Stávalo sa totiž, že viacerí žiadatelia o nájomný byt, ktorí inak spĺňali všetky zákonné podmienky, sa nemohli o byt uchádzať z dôvodu, že nespĺňali podmienku trvalého pobytu na území mesta minimálne tri roky.

        Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom marcovom zasadnutí predložený návrh na zrušenie podmienky trvalého pobytu minimálne tri roky bez prerušenia na území mesta Bardejov pre žiadateľa o nájomný byt schválilo.

        V súčasnosti pri podávaní žiadosti o nájomný byt postačuje, aby občan splnil podmienku trvalého pobytu na území mesta Bardejov a podmienku veku 18 rokov. Nie menej dôležitou podmienkou pre pridelenie nájomného bytu je však výška príjmu žiadateľa. Napr. v roku 2012 bolo na oddelení sociálnom, bytovom a zdravotníctva MsÚ v Bardejove zaevidovaných 56 žiadostí o nájomný byt. Z tohto počtu prijatých žiadostí bolo cca 18% vyradených z dôvodu vyššieho alebo nižšieho príjmu ako je zákonom určená hranica.

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám