Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

manazment plan titlAzda nie je potrebné  pripomínať, že lokalita historického jadra mesta Bardejov má národný i medzinárodný význam. Je súčasťou živého organizmu mesta Bardejov, z čoho vyplývajú aj osobité výzvy na jej ochranu a rozvoj. Pre zachovanie tejto výnimočnej hodnoty bol spracovaný manažment plán lokality svetového dedičstva na roky 2013 – 2020.

Dokument je požiadavkou organizácie UNESCO, podľa ktorej má mať každá lokalita na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva spracovaný príslušný manažment plán. Je strategickým dokumentom, ktorý vytyčuje víziu pre lokalitu v Zozname svetového dedičstva a stanovuje opatrenia na jej dosiahnutie.

Bol  spracovaný v úzkej spolupráci s Mestom Bardejov, Krajským pamiatkovým úradom Prešov, Pamiatkovým úradom SR, odborníkmi relevantných oblastí a členmi Miestnej riadiacej skupiny.

V tomto období sa rozbieha jeho implementácia, t.j. jeho praktická realizácia a plnenie.

K stabilizácii a zlepšovaniu stavu lokality je navrhnutých 30 projektov, ktoré sú rozdelené do  rozdelených do 4 prioritných oblastí:

  • ochrana lokality
  • starostlivosť o lokalitu
  • využívanie a rozvoj lokality
  • interpretácia a prezentácia kultúrnych hodnôt.

Celý tento rozsiahly proces bude riadiť „riadiaca skupina“ pre riadenie lokality Svetového kultúrneho dedičstva  UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov podľa schváleného štatútu.

Praktickú realizáciu projektov a navrhnutých opatrení v manažment pláne, ktorých charakter plnenia je v plnej kompetencii samosprávy mesta, bude zabezpečovať „komisia pre implementáciu manažment plánu“.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám