Prečítané: 4060x

Oznam Východoslovenskej distribučnej, a. s.:

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

- časť mesta Bardejov - ul. Homolkova, ul. Gutgeselova, ul. Pod papierňou č. d. 77, 85

bude v termíne 29. júl 2014 v čase od 6,40, hod. do 17,30 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätie.

- časť mesta Bardejov - garáže na ul. Ťačevská - pod cestou a pri ceste od ul. Partizánska po križovanie s ul. Sázavského

bude v termíne 31. júl 2014 v čase od 7,00, hod. do 13,30 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätie.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.