Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Mestský úrad v Bardejove organizačne pripravuje v poradí už 22. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou k problematike mestských pamiatkových centier – BARDKONTAKT 2014. Toto tradičné podujatie sa uskutoční v dňoch 26.8.– 27.8.2014 (utorok, streda) v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejove na Radničnom námestí.  Nad konferenciou prevzalo záštitu Združenie historických miest a obcí SR a Pamiatkový úrad SR.

         Hlavnou témou odbornej konferencie je „DOPRAVA V HISTORICKÝCH CENTRÁCH“ a v rámci nej sú určené ďalšie 4 okruhy tém, ktoré sa budú na konferencii rozoberať a to:

 

1. okruh:  DOPRAVA  V HISTÓRII  A  DNES

2. okruh:  SÚČASNÉ  NÁROKY  NA  DOPRAVU

3. okruh:  DOPRAVA  VERZUS  CHRÁNENÉ  PAMIATKOVÉ  PROSTREDIE

4. okruh:  KONKRÉTNE  LOKALITY  A  ICH  PROBLEMATIKA

         Téma celoslovenskej vedeckej konferencie BARDKONTAKT 2014 je zameraná na aktuálnu problematiku dopravy v našich historických centrách,  jej komplexné pôsobenie na ochranu a obnovu chráneného prostredia a objektov. Zahŕňa všetky druhy dopravy (pešej, mobilnej a statickej), s dôrazom na situácie, kde sa vyhrocuje alebo vylepšuje vzťah snahy o kvalitu dopravy a ochrany architektonických a urbanistických kultúrnych hodnôt. Ide o stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa metodickou a výskumnou oblasťou, ako aj projektantov, pracovníkov pamiatkových úradov a samosprávy miest.       

           

        V súčasnosti sa realizujú úpravy a práce na grafike Zborníka prednášok jednotlivých prednášateľov, ktorý bude vydaný ku dňu konania konferencie a bude slúžiť ako odborná literatúra. Zároveň pokračujú prípravné práce organizačno-technického charakteru s cieľom kvalitne zabezpečiť réžiu jednotlivých aktivít odbornej konferencie.

 

logo minv kultury

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám