Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V súvislosti s realizáciou projektu „Revitalizácia centrálnej mestskej  zóny mesta Bardejov“, ktorého súčasťou je aj výstavba dvoch nových kruhových križovatiek,  bude od 4. mája 2015  do druhej polovice mája uzavretá križovatka Jiráskova – Partizánska - Hviezdoslavova (pri okresnom súde) a križovatka Partizánska – Mlynská (pri bocianoch).

Súbežná realizácia rekonštrukcie vyššie uvedených križovatiek si vyžiada nové dopravné obmedzenia a s tým súvisiacu zmenu organizácie dopravy i presmerovanie liniek mestskej hromadnej dopravy.

              Pôvodne sa s realizáciou stavebných prác na kruhovej križovatke „pri okresnom súde“ malo začať až po  sprejazdnení novej kruhovej križovatky „pri bocianoch“, avšak nepredpokladané komplikácie pri prekládke zariadení sietí technickej infraštruktúry spôsobili predĺženie  termínu ukončenia stavebných prác na križovatke „pri bocianoch“. Vzhľadom k tomu, ale najmä z dôvodu  dodržania celkového termínu ukončenia celého projektu, mesto, ako investor stavby, sa rozhodlo  pre súbežnú realizáciu stavebných prác na oboch križovatkách.

             V súčasnosti sú na území mesta realizované ďalšie rozsiahle stavebné práce na budovaní juhozápadného obchvatu, ktorý by mal byť ukončený v druhej polovici roka 2016. Aj táto akcia si vyžaduje obmedzenia v doprave  i obmedzenie životného komfortu obyvateľov dotknutých lokalít.

V tejto súvislosti Vás prosíme o pochopenie a toleranciu.

Po ich ukončení získa mesto Bardejov opäť novšiu, atraktívnejšiu tvár a nové kruhové križovatky prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v tejto časti mesta.

Za pochopenie a porozumenie Vám ďakujeme.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám