Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Objekt  starej nemocnice (bývalá psychiatria) na Jiráskovej ulici v Bardejove je  vyše 100-ročná budova, v ktorej sa začala poskytovať zdravotnícka starostlivosť pre obyvateľov Bardejova a  okolia.

Vláda Slovenskej republiky  svojím uznesením  č. 580/2009 z 26. augusta 2009 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Svidník a Stropkov  a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti prijala úlohu :

-          Pripraviť návrh prevodu majetku štátu v správe Nemocnice s poliklinikou, n. o., Bardejov (objekty starej psychiatrie) do vlastníctva mesta Bardejov;

Mesto Bardejov s cieľom zabezpečiť zmysluplné využitie uvedeného areálu pre potreby občanov mesta a rozvojové potreby mesta  pred rozhodnutím mesta o akceptácií zmeny vlastníctva chce aj touto formou získať prehľad o potrebách a predstavách obyvateľov mesta na možné využitie objektov v areáli na ul. Jiráskova.

Zapojiť sa do tohto prieskumu je možné aj na internetovej stránke mesta Bardejov – www.

Postup vyplnenia dotazníka:

  • Vyplňte štvorček pri odpovedi s ktorou súhlasíte krížikom
  • Štvorček s odpoveďou s ktorou sa nestotožňujete nechajte neoznačený
  • V bode 5 je možné označiť aj niekoľko  možností

Vyplnený dotazník odovzdajte/ zašlite na Mestský úrad v Bardejove, Radničné nám.č.16, 085 01 Bardejov,

alebo odovzdajte v priestoroch označených týmto logom v termíne do 31.12.2015

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám