Prečítané: 3428x

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

26. november 2015 v čase od 8.30 h do 15.30 h

27. november 2015 v čase od 8.30 h do 15.30 h

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.