Prečítané: 5409x

Rok 2015 okrem tradičných mien v bardejovskej  matrike narodených bol bohatý aj na mená, ktoré v našom kalendári nenájdeme. Z chlapčenských to boli - Justín, Liam, Emir, Brajen, Christian, Andreas a z dievčenských Chiara, Liara, Sarah, Noemi, Sibyla, Lukrécia, či Feriha.

V roku 2015 sa v Bardejove narodilo o 25 detí viac ako to bolo rok predtým. Spolu sa narodilo 968 detí, z toho bol väčší počet chlapcov 497 ako dievčat 471.

Medzi najčastejšie mená, ktorá dávali rodičia svojim novonarodeným deťom patrili mená Samuel, Sebastián, Matias, Tobias, Jakub, Teodor , Matúš a u dievčat Sofia, Ella alebo Emma, Natália, Liliana, Diana, či Nina.

Do manželského zväzku vstúpilo v roku 2015 - 311 párov, čo bolo o 45 viac ako v roku 2014. Počet cirkevných sobášov prevyšoval – spolu 239 a civilných sobášov bolo 72. Našli sa aj maloletí snúbenci a v 12 prípadoch bola snúbencami požiadaná delegácia manželstva.

Sobáše boli uzatvárané aj s cudzincami zo štátov Veľká Británia, Česká republika, Francúzska republika, Bosna a Hercegovina, Nemecko, Ukrajina. Požiadavka na netradičný termín, prípadne čas nebola zaznamenaná. Sobáše sa okrem schválenej obradnej siene určenej na sobáš uskutočňovali aj v priestoroch okolia hotela Bellevue na Mihaľove, v bašte, v Zariadení pre seniorov a v byte snúbencov.

Štatistika úmrtnosti v Bardejove bola oproti roku 2014 stúpajúca. V roku 2015 zomrelo 541 osôb , z toho 287 žien a 254 mužov, čo bol nárast o 36 osôb viac.

V roku 2015 matričný úrad vydával rôzne doklady - 2 154 ks druhopisov matričných dokladov, 114 dokladov pre použitie v cudzine. Pracovníčky matriky uskutočnii 426 dodatočných zápisov a záznamov (určenie otcovstva súdom, matričným úradom, pred narodením dieťaťa), zapísali tiež 90 rozvodov manželstva, 7 zapretí otcovstva a osvojení dieťaťa, zaevidovali 82 žiadosti o zápis do osobitnej matriky a 132 krát sa zaoberali zmenou mena a priezviska.