Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2016. Na Slovensku bolo pre zisťovanie v tomto roku vybraných viac ako 150 miest a obcí, medzi nimi aj naše mesto. Celkom do zisťovania je zaradených viac ako 2100 domácností.

Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Získané výsledky sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci tohto zisťovania poskytnuté, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon o štátnej štatistike č. 540 z roku 2001 a zákon o ochrane osobných údajov č. 122 z roku 2013. Za splnenie podmienok ochrany údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám