Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

IMG 2611ZŠ B. Krpelca opäť príjemne prekvapila. Škola sa pýši veľkým areálom s množstvom zelene a drevín. Využiť toto priestranstvo aj na výchovno - vzdelávacie aktivity sa jednoducho samo núka. Dňa 24. 5. 2016 sa preto v parku školy otváral Náučný chodník pri ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove. Na jeho príprave sa podieľali žiaci IV. B triedy pod vedením Mgr. J. Zakopalovej. Jeho  cieľom bolo pozitívne ovplyvniť postoj žiakov k prírode, rozšíriť ich vedomosti o prírode a vytvárať pozitívny vzťah detí k všetkému živému i neživému. Žiaci tejto triedy vytvárali texty náučných tabúľ, sadili stromčeky, osadzovali búdky a kŕmili vtáky v zime, zbierali materiál na prírodné stanovištia, tvorili plagáty, organizovali besedy a v závere prezentovali stanovištia pred ostatnými žiakmi.

Do realizácie projektu boli zapojené Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica. Odbornú pomoc pri tvorbe informačných tabúľ, vtáčie kŕmidlá, drevené sedáky a náučné materiály poskytli pracovníci Lesnej správy Bardejov, z Odštepného závodu Prešov. Stromčeky zase poskytlo Škôlkárske stredisko vo Veľkom Šariši, z Odštepného závodu Liptovský Hrádok. Pri realizácii chodníka pomáhali aj učitelia, priatelia školy a dobrovoľníci. Financie na realizáciu projektu poskytla Komunitná nadácia Bardejov z grantového programu Deti a mládež. Realizáciou projektu sa jeho autori snažili dosiahnuť, aby si deti vážili svoje životné prostredie, svoju prácu i prácu iných a súčasne sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé.

Náučný chodník pri ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove obsahuje 6 náučných tabúľ, 9 tabuliek s názvami stromov v parku a 2 prírodné stanovištia. Súčasťou je aj 6 novovysadených stromov, 2 vtáčie búdky a 10 jednoduchých drevených sedákov. Chodník by mal slúžiť žiakom tejto školy, ale bude k dispozícii aj ostatným základným a materským školám nášho mesta a okresu. Je možné ho využiť na spestrenie vyučovacích hodín, na obohatenie výchovy mimo vyučovania, či rôzne voľnočasové aktivity rodičov s deťmi.

Slávnostné otvorenie náučného chodníka sa konalo 24. 5. 2016 a prvými návštevníkmi boli žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka tejto školy, žiaci MŠ Nábrežná a MŠ Vláčik. Žiakov vítali a chodníkom sprevádzali maskoti školy - sovičky. Jednotlivé stanovištia prezentovali žiaci, ktorí ich tvorili. V závere nasledoval krátky test vedomostí a za odmenu mohli žiaci získať pečiatku sovičky a sladkú pozornosť. Občerstviť sa mohli čajom pripraveným z byliniek školskej bylinkovej záhradky. Pani učiteľkám bol poskytnutý náučný materiál od Lesy SR, š. p. OZ Prešov a pozornosť v tvare sovy. Dňa 26. 5. 2016 sa konala ďalšia prezentácia chodníka pre žiakov ZŠ a MŠ pod Vinbargom, ZŠ na Vinbargu a ZŠ na Wolkerovej ulici. Pevne veríme, že sa chodník bude páčiť a že čoskoro privíta ďalších návštevníkov.

Zverejnil: Alena Malegová, Mgr., 2016-06-02, 13:42, alena.malegova@bardejov.sk/

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám