Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Sprievodným podujatím jarmoku je už po 24 – krát aj vedecká konferencia Bardkontakt 2016, tentokrát o profesijnej zodpovednosti aktérov ochrany pamiatok. Konferencia sa bude konať počas dvoch dní 23. – 24. 8. 2016 v zasadacej miestnosti MsZ v budove MsÚ na Radničnom námestí 16 a stretnú sa na nej odborníci zaoberajúci sa metodickou a výskumnou oblasťou, ako aj projektanti, pracovníci pamiatkových úradov a samosprávy miest. Konferencia je vedecká a vedie sa v slovenskom jazyku.

Tématické okruhy konferencie:


-          ochrana pamiatok ako zákonná povinnosť všetkých
-          ochrana pamiatok – vec verejná alebo súkromná ?
-          profesijná zodpovednosť – otázky právnej zodpovednosti za vyvolané dopady
-          regenerácia historických jadier
-          realizácia ochrany pamiatok

Záštitu nad konaním konferencie prevzalo Združenie historických miest a obcí SR a Pamiatkový úrad Bratislava. Z každoročnej konferencie je vydaný Zborník prednášok.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám