Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Spoločné čítanie rozprávky na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

Odborníci venujúci sa školstvu už dlhšiu dobu poukazujú na zlý vývoj čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským problémom, týka sa aj iných európskych krajín. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii alebo o tzv.  a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám.

Aj preto pán Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vyhlásil práve prebiehajúci školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti , ktorý sa nesie sa pod heslom Myslenie je pohyb.

Deň 24. október  je už tradične vyhlásený ako Medzinárodný deň školských knižníc. V tejto súvislosti pán minister na tento deň vyzval k spoločnému čítaniu rozprávky na celom Slovensku v čase od 9:00. Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove sa do tejto akcie zapojila ako jeden celok: učitelia o 9:00 prerušili vyučovanie konkrétneho predmetu a ako škola sme sa zapojili do tejto celoslovenskej výzvy. Žiaci prvého i druhého stupňa so svojimi učiteľmi spoločne čítali rôzne vekovo primerané rozprávky vo svojich triedach v čase od 9:00 do 9:30. V nižších ročníkoch rozprávku žiakom čítali ich učiteľky, vo vyšších ročníkoch žiaci čítali rozprávku všetci naraz, resp. do čítania sa zapájali jednotliví žiaci postupne. Spoločné čítanie rozprávky sa žiakom páčilo.

Zvýšenie čitateľskej gramotnosti je v celospoločenskom záujme, preto je dôležité už u mladej generácie podporovať a zatraktívniť čítanie kníh. Do akcie sa zapojil aj samotný pán minister, rovnako ako aj významní slovenskí športovci. 

Zverejnil: Eva Barbuľaková, Mgr., 2016-10-28, 8:45, eva.barbulakova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám