Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Olymp SJ 01 Olymp SJ 02 Olymp SJ 03 Olymp SJ 04

ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove privítala dňa 29. novembra 2017 desať víťazov školských kôl 10. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry z okresu Bardejov.

Olympiádu organizovala ZŠ v spolupráci s MsÚ OŠaTK v Bardejove v zastúpení PhDr. Miroslava Vančíka.

Žiakom sa úspešne darilo zvládnuť zadané úlohy. Svoje vedomosti i zručnosti preukázali vo vedomostnom teste, v transformácii textu  a v rétorickej časti.

Odborná porota v zložení Mgr. Galina Juričová, PaedDr. Janette Lišivková, Mgr. Iveta Slivová, ktorú  menoval KÚ OŠ v Prešove,  zhodnotila výkony súťažiacich – žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ. Talentovaní žiaci ukázali, že ich vedomosti a zručnosti sú na vysokej úrovni, lebo im  nechýba snaha učiť sa aj nad rámec svojich základných školských povinností.

Po sčítaní bodov písomnej aj ústnej časti sú výsledky nasledovné:

  1. miesto: Petra Golecová, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom,
  2. miesto: Viktória Kmeťová, ZŠ Vinbarg.
  3. miesto: Bianka Michalcová, ZŠ Bartolomeja Krpelca.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa stali: Alexandra Valková, ZŠ Komenského a Tereza Švirková, ZŠ Wolkerova. Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým želáme, aby svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti dokázali úspešne využiť aj vo svojom živote.

Mgr. Galina Juričová, učiteľka SJaL, ZŠ Wolkerova

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-12-01, 08:20, miroslav.vancik@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám