Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Od roku 1983 je tento deň vyhlásený ako medzinárodný deň pamiatok a prípomína sa význam ich ochrany a tiež ich hodnoty. Medzinárodný deň pamiatok vznikol z podnetu medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo UNESCO.

Na Slovensku máme 5 lokalít v zozname Svetového kultúrneho dedičstva - Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.

Samospráva mesta Bardejov od zápisu historického jadra mesta do Svetového dedičstsva UNESCO v roku 2000 sústavne zabezpečuje obnovu a záchranu pamiatok v mestskej pamiatkovej rezervácii.

Aj tento rok v súčasnosti realizovaná investícia novej iluminácie najvýznamnejších skvostov v historickom jadre bude dôstojným príspevkom k svetovému dňu pamiatok.

Okrem toho viac ako 9 700 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí viac ako 14 900 pamiatkových objektov. Slovensko chráni aj 28 pamiatkových rezervácií a 85 pamiatkových zón.

Pamiatky pritom nie sú len kúskom histórie, no prinášajú zaujímavé možnosti i dnes, napríklad sú impulzom pre rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach, či v celom regióne.

Tento medzinárodný deň vytvára tiež priestor, kedy si môžeme bližšie priblížiť, spoznať, či spropagovať obrovské historické, technické, umelecké, estetické, prípadne ďalšie hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v početných pamiatkových objektoch, pamiatkových rezerváciách, pamiatkových zónach a iných kultúrnych a historických lokalitách a územiach.

 


Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2018-04-18, elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám