Prečítané: 1929x

Tradične každý rok v súvislosti s konaním Bardejovského jarmoku sú uzavreté dočasne aj cestné komunikácie. Tohtoročný termín uzávierky komunikácií bude v dobe od 21. 8. 2018- utorok od 09:00 hod. do 27. 8. 2018 - pondelok do 15:30 hod.

Mapa TU

Náhradná obchádzková trasa úseku cesty I/77 bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a povedie po miestnych komunikáciách nasledovne:

- v smere od Starej Ľubovne do Prešova a v opačnom smere povedie po ceste I/77B juhozápadného obchvatu mesta   Bardejov na cestu II/545 ul. Kpt. Nálepku v BJ

- v meste Bardejov z ul. Štefániková po ul. Mikulovská-Partizánska-Ťačevská na cestu II/545 ul. Kpt. Nálepku v BJ, platí aj v opačnom smere v opačnom slede

- v smere od Starej Ľubovne do Svidníka a v opačnom smere povedie po ceste I/77B juhozápadného obchvatu mesta Bardejov, na cestu II/545 ul. Starý Blich-Krátky rad-Slovenská v BJ

- v meste Bardejov z ul. Štefánikova po ul. T. Ševčenka-Nábrežná-Kúpeľná na cestu I/77 ul. Slovenská v BJ, platí aj v opačnom smere v opačnom slede

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať uvedeným úsekom, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorového vozidla a rešpektovali prenosné dopravné značenie na obchádzkových trasách.

Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2018-08-10,13:00,elena.volckovova@bardejov.sk