Prečítané: 1764x

Európsky týždeň mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám, či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka,

zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. V roku 2017 bol Európsky týždeň mobility doposiaľ najúspešnejší, vďaka zapojeniu vyše 2500 obcí a miest.

Témou týždňa mobility v roku 2018 je  KOMBINUJ A CHOĎ!. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla. 

            Mesto Bardejov sa aj v tomto roku zapojí do týždňa mobility v spolupráci s dopravcom SAD Prešov, a. s. a to tak, že poskytne v sobotu 22. septembra 2018 celý deň mestskú hromadnú dopravu bezplatne.

oznam tyzden mobility bardejov 2018