Prečítané: 1610x

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 190 obcí, medzi nimi aj mesto Bardejov. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností. Zisťovanie sa uskutočňuje od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019.

Bližši informácie sú uvedené v priloženom dokumente. ikona pdf

Zverejnil: Antony Ľuboš, Ing., 2018-12-12,12:30, lubos.antony@bardejov.sk