Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Mesto Bardejov sa v roku 2018 uchádzalo o finančnú dotáciu na podporu a rozvoj opatrovateľskej služby pre občanov nášho mesta prostredníctvom Oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila výzvu "Podpora opatrovateľskej služby", na ktorú sme reagovali vypracovaním projektu a podaním žiadosti o dotáciu v auguste minulého roku. Náš projekt bol úspešný, a tak od 1. januára 2019 sme sa zapojili do menovaného projektu, kde sme na obdobie 26 mesiacov získali finančnú dotáciu na mzdy opatrovateliek vo výške 464 360,- €.

Opatrovateľská služba je veľmi významnou pomocou pre sociálne odkázaných občanov mesta.

Klient zotrváva v domácom prostredí, kde opatrovateľka vykonáva odborné opatrovateľské úkony podľa potreby konkrétnej osoby v rozsahu 1 hodiny až 7,5 hodiny. Tento spôsob starostlivosti má okrem samotného opatrovania aj ďalšie sociálne aspekty. Umožňuje rodinným príslušníkom zotrvať v zamestnaní, zabraňuje osamelosti a sociálnemu vylúčeniu opatrovaného občana, primerane mobilizuje jeho schopnosti, dostáva sa mu psychickej podpory, pocitu istoty a intimity. Rodinám sa poskytuje uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu ich opatrovaného člena, posilnenie spolupatričnosti rodiny s možnosťou prežívať bežný život i rodinné, spoločenské udalosti spolu s opatrovaným členom, spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je dobre postarané a v neposlednom rade úsporu finančných prostriedkov oproti nákladom na ústavnú starostlivosť pre ich blízkeho.

V Bardejove sa opatrovateľská služba poskytuje z rozpočtu mesta od roku 2003, kedy bola delimitovaná zo štátu na samosprávu. Počet opatrovateliek a opatrovaných sa vyvíja v závislosti od požiadaviek a potrieb klientov. V súčasnosti zamestnávame 41 opatrovateliek, ktoré poskytujú svoje služby 75 sociálne odkázaným občanom. Opatrovateľky sa stávajú takmer členmi rodiny, prežívajú so svojimi klientmi radostné i menej dobré chvíle.

Mesto Bardejov bude aj v budúcnosti skvalitňovať a rozširovať poskytovanie opatrovateľskej služby k spokojnosti svojich občanov a takto podporovať trend poskytovania služieb klientom v ich prirodzenom sociálnom prostredí a zníženia dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.

PhDr. Tatiana Fedáková

Vedúca oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva

 

 

Zverejnil: Alena Gibeľová, Mgr., 2019-1-18, 9:52, alena.gibelova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám