Prečítané: 1467x

       PLAVÁREŇ hod. pre verejnosť ZDARMA      VI.ZŠsMŠ 3     VI. ZŠsMŠ 1

 Zimný štadión

Základná škola, Komenského 23

ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A

ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1

 Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2019-02-14,12:46,lubomira.arendasova@bardejov.sk