Prečítané: 1366x

V  mesiaci júl a august počas letných prázdnin bude prevádzka v týchto materských školách:

 

                               

                                                                Prevádzka bude v čase od 6. 45 hod. do 16. 30 hod.

Rodičia, ktorí majú záujem umiestniť dieťa v materskej škole počas letných prázdnin, je potrebné, aby dieťa nahlásili riaditeľke v tej materskej škole, kde bude prevádzka t.j.:

 

                                                               Nahlasovať deti na obidva mesiace bude možné v termíne

                                                                                      od 3. júna do 17. júna 2019

 

Pri nahlásení dieťaťa rodič uhradí príspevok 30 € / 1 mesiac.

Stravné sa uhradí pri nástupe do materskej školy

v mesiaci júl, alebo v mesiaci august u vedúcej školskej jedálne.

 

   Na letnú prevádzku sa bude prijímať na základe týchto kritérií:

Bližšie informácie dostanete na týchto kontaktoch:

     riaditeľka Materskej školy, Komenského 47, Bardejov

     tel.: 054/472 2002, 0901 713 502

riaditeľka Materskej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov

     tel.: 054/474 6572, 0901 713 506

 

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov po letných prázdninách začne od 2. septembra 2019 (pondelok).

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2019-04-25,8:58,lubomira.arendasova@bardejov.sk