Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Pýtajme slovenské - každý deň!

Od dnes, t. j. 14. októbra 2019 do konca týždňa budú prebiehať Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska. Zapojiť sa do týchto dní môže každý pri svojom nákupe a to  nielen nákupom, ale aj vzájomnou komunikáciou s predávajúcim o dobrom type domáceho produktu, či upozornením, čo v regáloch chýba.  
Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v práci, medzi pr

iateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho života. Je povzbudzujúce, že si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny ,  v ktorej žijú.  Každoročne sa do Národných dní  „Pýtajme si slovenské“ zapája viac ako milión občanov aj vďaka spolupráce s mestami a obcami Slovenska, ktoré informujú svojich občanov o tejto aktivite.

Dozrel čas, na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého z nás.

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2019-10-14, 08:00, elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám