Prečítané: 852x

Vážení občania,

v súvislosti s opatreniami, prijatými na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 (koronavírus) vás chceme láskavo požiadať, aby ste podľa možností na minimum obmedzili návštevy mestského úradu z dôvodu vybavovania rôznych úradných záležitostí – tieto je v drvivej väčšine možné vybaviť aj telefonicky, poprípade elektronickou poštou.

Spoločne tak prispejeme k ochrane nielen vášho zdravia, ale aj zdravia zamestnancov úradu.

Za pochopenie ďakujeme !

Mestský úrad v Bardejove

 

Zverejnil: Pavol Petrič, 2020-03-11, 14:20, pavol.petric@bardejov.sk