Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Na deň 19. augusta 2010 o 9, 00 hod. zvolal primátor mesta už po 53. krát rokovanie členov Mestskej rady v Bardejove. V programe rokovania okrem iného  je aj  prerokovanie Plnenia rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií, obchodných spoločností a organizácií mesta za I. polrok 2010.

 

 

Na rokovanie je predložený aj návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta, návrh nakladania s majetkom mesta, návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2010 a poslanci sa budú zaoberať aj Informatívnou správou o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2010/2011.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám