Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

ms_kom_47Využívanie možností štrukturálnych fondov EU pre zlepšenie podmienok života  sa stali jednou z priorít činnosti orgánov samosprávy mesta Bardejov.  Mesto Bardejov zabezpečilo prostredníctvom grantového projektu Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Komenského 47 na sídlisku Obrancov mieru reálne naplnenie tohto cieľa. Uskutočnením rekonštrukcie tejto materskej školy z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v celkovom objeme projektu viac ako 374 000 € s 5 % spoluúčasťou mesta sa  výrazne zlepšili  podmienky pre výchovno – vzdelávací proces tých najmenších v našom meste.

 

Od 2. septembra 2010 sa do zrekonštruovaných priestorov tejto materskej školy presťahujú a začnú svoju činnosť aj Územné detské jasle v Bardejove, ktoré doteraz sídlili v priestoroch materskej školy na sídlisku Pod Papierňou.

Bližšie informácie o prevádzke a činnosti Územných detských jaslí v Bardejove získate u vedúcej Územných detských jaslí p. Marty Kotorovej, Komenského 47, tel. kontakt: 054/ 472 28 60.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám