Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

jarmok_2010_konf_mpc

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bardejove sa dnes, t. j. 24. 8. 2010 od 9, 00 hod. začal už 18. ročník odbornej konferencie k problematike mestských pamiatkových centier, ktorá potrvá dva dni.

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je Sakrálna architektúra – ochrana a obnova a v troch okruhoch – problematika obnovy sakrálnej architektúry, obnova kláštorov a obnova zelene odznie celkom 31 odborných prednášok od zástupcov pamiatkových úradov, mestských úradov a projekčných organizácií.

Odborným garantom konferencie je Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Organizačným garantom konferencie je Mesto Bardejov a záštitu nad tohtoročnou konferenciou prevzal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám