Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

bazilika2V sobotu 23. októbra 2010 uskutočnil košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober konsekráciu nového oltára vo svätyni Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove za účasti veriacich z miestnej farnosti, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľných sestier, predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a rôznych inštitúcií. Slávnosť spevom sprevádzali sólisti, miešaný zbor Familia Cantatum s orchestrom a dirigentom Petrom Hoffmannom a organovým sprievodom Mgr. Jany Kinscherovej z Rímskokatolíckej fanosti Letohrad z Královohradeckej diecézy z Čiech, Schola bohoslovcov z Košíc a zbor učiteliek CZŠ sv. Egídia v Bardejove. O tejto historickej udalosti bola vyhotovená aj pamätná listina.

 

Vo svätyni sa vymenila dlažba, inštaloval nový pevný oltár a ambona, vyhotovené z vračianskeho vápenca z okolia Berkovíc v Bulharsku.

Nanovo sa inštalovali renesančná stalla a baroková trojsedadlová lavica, sedes pre predsedajúceho s asistenciou. Oltár je v poradí  už piatym hlavným oltárom chrámu a zodpovedá novej liturgickej úprave v duchu Druhého vatikánskeho koncilu.

 

Autormi nového oltára sú Ing. arch. Marek Šarišský a akad. sochár Martin Kutný, ktorí ho vypracovali a zrealizovali v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove a arcidiecéznou liturgickou komisiou. Podľa jedného z autorov nového usporiadania svätyne baziliky Ing. arch. Mareka Šarišského prvý stupeň vo svätyni je zložený zo segmentov rôznej farby, veľkosti a tvaru a symbolizuje rôznosť darov, ktoré každý z nás prináša zo svojho života, aby ich pred oltárom obetoval. Druhý stupeň – biely kruh umiestnený v strede svätyne pod oltárom predstavuje sústredenie našich obiet a prosieb, ktoré vďaka Božiemu milosrdenstvu vystupujú na oltár a stávajú sa súčasťou svätej obety. Dvanásť prútov v podobe gotických klenbových rebier  nesie oválnu oltárnu menzu, kde sa všetko koncentruje.

 

Obeta, ktorá sa uskutočňuje na každej svätej omši sa stáva prameňom milostí a požehnania. Dvanásť rebier oltára, ktoré od oltárnej menzy klesajú k podlahe symbolizuje zostupovanie Božieho požehnania a milostí k nám do každodenného života. Tak ako segmenty prvého stupňa sú rozdielne, aj Boh žehná každého z nás osobitným spôsobom.

 

Akad. sochár Martin Kutný uviedol, že v novom oltári je symbolicky dvanásť gotických prútov, nesúcich obetnú dosku i dvanásť lúčov vychádzajúcich z oltára do celého chrámu. Číslo dvanásť predstavuje v Starom zákone dvanásť kmeňov Izraela a v novozákonnej cirkvi dvanásť apoštolov. V kompozícii oltára ide o vyjadrenie prameňa viery v Boha, tečúceho ku všetkým ľuďom.  Ambona – ako predsunutý štít – stojí na najdlhšom lúči a v troch prútoch vyjadruje trojjedinosť Boha.

 

Bazilika minor sv. Egídia v Bardejove sa vďaka novému oltáru stane ešte viac príťažlivou nielen pre našich veriacich, ale aj pre mnohých domácich i zahraničných návštevníkov Bardejova.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám