Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

suburbium

Minulý týždeň vo štvrtok 2. decembra 2010 sa  uskutočnilo ďalšie zo série pracovných rokovaní k problematike židovského suburbia v Bardejove. Tak ako sme už informovali verejnosť, Mesto Bardejov prostredníctvom Mestského úradu začalo aktívne realizovať ďalšie opatrenia na vyriešenie neuspokojivého stavu tejto významnej pamiatky, ktorá je súčasťou zápisu historického jadra mesta do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

I  keď zodpovednosť za plnenie povinností pri ochrane a zachovaní kultúrneho dedičstva v zmysle medzinárodného Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva a legislatívy Slovenskej republiky je  predovšetkým na vlastníkovi pamiatky,  Mesto Bardejov pristúpilo k úlohe prevziať iniciatívu pri riadení tohto zložitého problému.

 

Pracovné rokovanie, ktoré sa uskutočnilo je naplňovaním tejto úlohy.

Prednosta Mestského úradu v Bardejove  za účasti členov pracovného tímu Mestského úradu v Bardejov pre riešenie tejto úlohy uskutočnil pracovné stretnutie s projektantom rekonštrukcie areálu suburbia Ing. arch. Jánom Krchom, ktorý je spracovateľom projektovej  dokumentácie.

Predmetom rokovania bolo aj  prerokovanie  budúceho funkčného využitia areálu suburbia podľa pripravovanej projektovej dokumentácie a  ktoré má zabezpečiť zachovanie  autenticity a pamiatkovej hodnoty tejto kultúrnej pamiatky. Dôležitým prvkom tejto etapy prípravy obnovy je zosúladiť projektované funkcie s reálnou potrebou budúceho prevádzkovateľa areálu pamiatky a podmienkami orgánov pamiatkovej starostlivosti.

Súčasťou programu rokovania bolo zosúladenie projektového zámeru s podmienkami, ktoré si bude  vyžadovať príslušný grantový program, z ktorého sa bude financovať celá rekonštrukcia.

 

suburb_in_1 suburb_in_2 suburb_in_3

Naposledy zobrazené

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám