Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Mesto Bardejov upozorňuje všetkých usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí na území mesta Bardejov vrátane mestských častí na potrebu plnenia si oznamovacej povinnosti, vyplývajúcej zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 384/1997 Z. z. a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 78/2008 o verejných kultúrnych podujatiach (ďalej len „VZN“).

V súlade so zákonom a VZN je každý usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia na území mesta Bardejov povinný najneskôr 7 dní pred konaním podujatia písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie mestu Bardejov.

Verejnými kultúrnymi podujatiami podľa citovaného zákona sú:
• divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
• koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
• výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
• festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
• tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.

Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti môže mesto Bardejov podujatie zakázať, alebo usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

V zmysle VZN sa pri plnení oznamovacej povinnosti využívajú tri predpísané tlačivá, ktoré tvoria prílohy č. 1 až 3 VZN. Prílohy č. 1 a 2 VZN sa týkajú verejných kultúrnych podujatí organizovaných v objekte a príloha č. 3 VZN verejných kultúrnych podujatí organizovaných na verejnom priestranstve. Jednotlivé formuláre oznámení sú dostupné na www.bardejov.sk/msu/dokumenty-a-tlaiva/dokumenty-oddeleni, položka menu: Oddelenie kultúry /tu/  alebo na oddelení kultúry Mestského úradu v Bardejove,  na Radničnom nám. č. 16, prízemie vľavo, č. dv. 6.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám