Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V 8. kalendárnom týždni došlo k výraznému  poklesu  počtu ochorení na akútne respiračné ochorenia a  chrípku v porovnaní s minulým týždňom. Celkovo bolo z ambulancii praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých hlásených 1891 akútnych respiračných ochorení s chorobnosťou 2458,3/100 000 obyvateľov,  čo predstavuje pokles takmer o  600 ochorení v porovnaní s uplynulým týždňom. Z uvedeného počtu bolo 581  ochorení na chrípku, alebo chrípke podobné ochorenie, s chorobnosťou  755,3/100 000 obyvateľov.

Najviac chorých bolo vo vekovej skupine  20 - 59 ročných (640) a  6 – 14 ročných  (390). Počet komplikácii ochorení sa tiež výrazne znížil oproti minulému týždňu na 125. Najčastejšou komplikáciou boli sinusitídy (101), menej otitídy (23) a pneumónie (1).

V tomto kalendárnom týždni bolo z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a chrípku hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Hrabské (21.2.-25.2.2011) a ZŠ Gerlachov (25.2.2011).

 

Keďže došlo v tomto kalendárnom týždni  k výraznému poklesu počtu ochorení na akútne respiračné ochorenia a chrípku, odporúčame dňom 26.2.2011 povoliť návštevy  pre lôžkové oddelenia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, domy dôchodcov a  sociálnych služieb okresu Bardejov.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 sme v okrese Bardejov zaznamenali 11 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení s pneumóniou, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a  2 prípady chrípky s miernym priebehom, kde bol laboratórne potvrdený vírus chrípky AH1N1/2009.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám