Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Podobne ako v predchádzajúcom týždni aj tomto, 9. kalendárnom týždni, došlo k výraznému  poklesu  počtu ochorení na akútne respiračné ochorenia a chrípku v našom okrese. Celkovo bolo z ambulancii praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých hlásených 1429 akútnych respiračných ochorení s chorobnosťou 1857,7/100 000 obyvateľov.  Z uvedeného počtu bolo  427  ochorení na chrípku, alebo chrípke podobné ochorenie, s chorobnosťou  555,1/100 000 obyvateľov.

Najviac chorých bolo vo vekovej skupine  20 - 59 ročných (467) a  0 – 5 ročných  (305). Počet komplikácii ochorení sa taktiež výrazne znížil oproti minulým týždňom na 104. Najčastejšou komplikáciou boli sinusitídy (79), menej otitídy (22) a pneumónie (3).

 Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 sme v okrese Bardejov zaznamenali 11 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení s pneumóniou, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a  2 prípady chrípky s miernym priebehom, kde bol laboratórne potvrdený vírus chrípky AH1N1/2009.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám