Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Po úspešnom priebehu skúšobnej prevádzky  fontány v parku na ulici Dlhý rad v minulom roku začína Mesto Bardejov, ako investor stavby rekonštrukciu mestského opevnenia a náhonu v parku so stavebnými prácami, ktorých výsledkom bude definitívna úprava verejných priestranstiev v okolí parku. Ich súčasťou bude aj  asanácie budovy „Pohrebníctva“ a odstránenie nefunkčných a morálne zastaralých sociálnych zariadení na  Jiráskovej ulici, kde pribudne nové detské ihrisko. Do areálu pribudnú  i ďalšie  prvky drobnej architektúry a lavičky.   Následné terénne a sadové úpravy, spolu s ukončením rekonštrukcie  peších komunikácií  vnútri a po celom obvode areálu, tak dajú  lokalite parku konečnú  podobu. Niekoľko rokov trvajúci proces komplexnej obnovy mestského opevnenia bude pokračovať smerom k budove „Pohrebníctva“.

Nevyhnutnou súčasťou pokračovania stavebných prác je i schválený výrub stromov a následná výsadba  nových stromčekov podľa projektu sadových úprav parku, ktorá bude ukončená v jeseni tohto roku.

Cieľom samosprávy je nie len ukončenie vlastných stavebných prác, ale i realizácia aktivít, ktoré zatraktívnia tento priestor, prispejú k aktívnemu a atraktívnemu využitiu voľného času pre obyvateľov a návštevníkov nášho Bardejova.

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám