Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

logo_projektuPSKEU_SK

Tak ako sa vyvíja celá naša spoločnosť, tak sa vyvíja a reaguje na moderné výzvy súčasnosti aj  „spoločnosť záhradkárov“.  Medzi tie najväčšie nepochybne patrí aj možnosť podieľať sa na čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a národných zdrojov pri realizácii zmysluplných projektov.

Slovenský zväz záhradkárov – Okresný výbor v Bardejove t.j. občianske združenie ľudí, ktorých bez rozdielu veku, vzdelania, profesie, politického, náboženského či iného presvedčenia, spája rovnaký záujem o „záhradkárčenie“,  už o tom tiež vie svoje ...

Po úspešnej realizácii vzdelávacieho projektu v roku 2006 v rámci programu Interreg IIIA boli bardejovskí záhradkári úspešní aj v tomto programovom období v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Už samotný názov projektu  „Poľsko – slovenský genofondový sad, zachovanie pôvodných odrôd ovocných stromov pohraničia“ vyjadruje zámer projektu.

Projekt reaguje na veľmi zreteľný problémový stav. Krajové a staré odrody ovocných drevín poľsko – slovenského pohraničia, ktoré sú naším prírodným dedičstvom, v súčasnosti miznú, hrozí im zabudnutie, úplná strata a niektoré, žiaľ, už úplne vymizli. Stále je však možné ešte tu a tam objaviť ich pozostatky. Nástupom intenzívneho poľnohospodárstva sa týmto odrodám prestala venovať pozornosť takmer úplne. V súčasnosti ponúkané a predávané moderné odrody však bývajú často veľmi citlivé na zmenu optimálnych podmienok, vtedy podstatne znižujú výnos, či dokonca hynú. Rovnako, ako sa to deje u hradov a zámkov, vzácnych kníh či umeleckých diel, je  potrebné snažiť sa aj o ochranu pôvodných odrôd ovocných drevín. Mnohé z týchto odrôd sú veľmi dobre prispôsobené miestnym podmienkam a keďže sú odolné a nenáročné na pestovateľské podmienky, lepšie odolávajú škodcom, chorobám a mrazu. V praxi to znamená aj to, že prispôsobenie miestnym podmienkam minimalizuje používania chémie na ochranu, či výživu. Vynikajú spektrom svojich chutí, vlastností alebo využitia, sú teda miestnou jedinečnosťou.

Cieľom projektu je preto v spolupráci s partnermi riešiť tento problém v rámci projektu - v oprávnenom území pohraničia zmapovať a zhromaždiť vhodný genofondový materiál, pomocou ktorého sa vybuduje „Poľsko – slovenský genofondový sad ovocných drevín“. Domáci partner, Mesto Bardejov, poskytne na realizáciu projektu pozemok v areáli Materskej školy na Nábrežnej ulici v Bardejove, obaja cezhraniční partneri z Poľského zväzu záhradkárov v Gorliciach sú naopak nezastupiteľní v pomoci pri mapovaní genofondu a zbere informácií na poľskom pohraničí. V prípade úspešnej realizácie mikroprojektu  pribudne v Bardejove k „Poľsko – slovenskému domu“ aj „Poľsko – slovenský genofondový sad“ čím poľsko – slovenská spolupráca v regióne získa ďalší rozmer a kvalitu.

Projekt sa začal dňa 24.6.2011 o 10.00 hod. realizáciou tzv. „Úvodnej konferencie“ v priestoroch Poľsko – slovenského domu v Bardejove.

 

Ján Čipčovský, predseda   Ján Adamuščin, tajomník

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám