Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

bardkontakt_2011Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bardejove sa dnes, t. j. 23. 8. 2011 od 9, 00 hod. začal už 19. ročník odbornej konferencie k problematike mestských pamiatkových centier, ktorá potrvá dva dni.

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je Zeleň a voda v historickom centre mesta – v troch okruhoch – metodika ochrany a obnovy zelene a vody v histórii pamiatkovej starostlivosti a dnes,  druhý okruh je zameraný na technickú realizáciu ochrany a obnovy, nároky údržby a ošetrovania zelene a posledný okruh na správnu a legislatívnu starostlivosť o zeleň.

Odznie celkom 29 odborných prednášok od zástupcov pamiatkových úradov, univerzít, mestských úradov a projekčných organizácií.

 

Odborným garantom konferencie je Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Organizačným garantom konferencie je Mesto Bardejov a záštitu nad tohtoročnou konferenciou prevzal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave a Združenie historických miest a obcí Slovenska. Konferenica sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám